Over Mij

Lisette Wijnen Mijn naam is Lisette Wijnen. Ik woon met mijn man en onze twee volwassen zonen ruim 37 jaar in

Eersel

. Het is fijn om veel mensen te kennen in een dorp en zeker in dit vak geeft dat vaak vertrouwen. Ik heb de vakopleiding Uitvaartverzorging gevolgd bij Docendo. Inmiddels heb ik veel praktijkervaring opgedaan en heb ik mogen ervaren hoe dankbaar dit werk is. Voor mij is duidelijk dat ik kleinschalig en heel persoonlijk wil werken in dit vak.
In 2017 ben ik een eigen

uitvaart

onderneming gestart in Eersel. Hoe mooi is het om in mijn eigen vertrouwde omgeving iets te kunnen/mogen betekenen voor de medemens.

Het geeft mij voldoening om een uitvaart te mogen regelen die aansluit op de wensen van de overledene en de nabestaanden. Het op een respectvolle manier met elkaar omgaan vind ik belangrijk. In samenwerking met u vind ik het van belang dat er sprake is van betrokkenheid, rust, warmte en wederzijds vertrouwen.

Ik kijk uit naar een nadere kennismaking.